Loading…
avatar for Zakiya Collier

Zakiya Collier

New York University/Long Island University
Reference Adjunct
Zakiya Collier
Wednesday, August 15
 

8:00am

2:30pm

4:00pm

 
Thursday, August 16
 

7:30am

8:30am

10:00am

10:30am

12:00pm

1:30pm

3:00pm

4:15pm

5:30pm

7:30pm

 
Friday, August 17
 

8:30am

9:45am

2:00pm

 
Saturday, August 18
 

8:30am

10:30am